הרצאות מפי יוגב שמני:

דוברים נוספים באירוע הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל

Open Accessibilty Menu