פרופ' ישע סיון

פרופ' ישע סיון

יו"ר הכנס

הרצאות מפי פרופ' ישע סיון:

דוברים נוספים באירוע הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל

Open Accessibilty Menu