ליאורה שכטר

ליאורה שכטר

מנמ"רית עיריית ת"א-יפו, יו"ר פורום המנמ"רים בשלטון המקומי

הרצאות מפי ליאורה שכטר:

דוברים נוספים באירוע הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל

Open Accessibilty Menu