הרצאות מפי רא"ל במיל. משה בוגי יעלון:

דוברים נוספים באירוע הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל

Open Accessibilty Menu