מיכאל רוף

מיכאל רוף

סמנכ"ל תקשוב

הרצאות מפי מיכאל רוף:

דוברים נוספים באירוע הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל

Open Accessibilty Menu