נתן פרידחי

נתן פרידחי

סמנכ"ל קבוצת מערכות

טלדור

הרצאות מפי נתן פרידחי:

דוברים נוספים באירוע הלשכה לטכנולוגיות המידע בישראל

Open Accessibilty Menu